REGULAMIN IMPREZ K.T.R.PTTK. "ORKAN" RADOM

 

                              & 1. ORGANIZATOR

 

1 - ORGANIZATOREM IMPREZ JEST KLUB TURYSTYKI ROWEROWEJ  "ORKAN" DZIAŁAJĄCY PRZY ODDZIALE MIEJSKIM PTTK W RADOMIU

2- POD POJĘCIEM " IMPREZ KLUBOWYCH " ROZUMIANE SĄ GŁÓWNIE JEDNO I KILKU DNIOWE WYCIECZKI ROWEROWE , A TAKŻE WYJAZDY NA NARTY, KULIGI , SPŁYWY KAJAKOWE ITP.

3- ORGANIZATOR OPRACOWUJE TRASĘ WYCIECZKI I PUBLIKUJE JĄ NA SWOJEJ STRONIE INTERNETOWEJ, WYZNACZA PROWADZĄCEGO I ZAMYKAJĄCEGO GRUPĘ.

                              & 2. MISJA

 

1- CELEM ORGANIZOWANYCH IMPREZ JEST SZEROKO POJĘTA TURYSTYKA ROWEROWA.

2- INTEGRACJA GRUP ROWEROWYCH

3- DOSKONALENIE TECHNIKI JAZDY W RÓŻNYCH WARUNKACH POGODOWYCH, A TAKŻE NOCĄ.

 

                              & 3. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

1- ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W IMPREZIE NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ NA MIEJSCE ZBIÓRKI WYZNACZONEJ PRZEZ ORGANIZATORA I PODAĆ SWOJE DANE OSOBOWE

2- UCZESTNIKIEM IMPREZY MOŻE ZOSTAĆ KAŻDY CZŁONEK I SYMPATYK KLUBU ORAZ OSOBY NIE ZRZESZONE

 - OSOBY PONIŻEJ 15 ŻYCIA WYŁĄCZNIE POD OPIEKĄ OSOBY DOROSŁEJ

 - OSOBY OD16- DO 18 ROKU ŻYCIA ZA PISEMNA ZGODĄ RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW

3- ORGANIZATOR ANI ŻADEN Z POMYSŁODAWCÓW I PROWADZĄCYCH NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PONIESIONE SZKODY OSOBOWE, MAJĄTKOWE I RZECZOWE PODCZAS IMPREZ

4- KAŻDY UCZESTNIK BIERZE UDZIAŁ W IMPREZACH NA WŁASNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ I PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNOPRAWNĄ ZA ZAISTNIAŁE SZKODY

5- KAŻDY UCZESTNIK BIERZE UDZIAŁ  W  IMPREZACH  WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO I NIE MA ŻADNYCH PRZECIWWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO UCZESTNICZENIA W TEGO TYPU IMPREZACH.

6- KAŻDY  UCZESTNIK IMPREZ  ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO PRZESTRZEGANIA REGULAMINU I WYKONYWANIA POLECEŃ PROWADZĄCEGO I ZAMYKAJĄCEGO GRUPĘ

7- NALEŻY POSIADAĆ PRZY SOBIE DOKUMENT TOŻSAMOŚCI

8- W PRZYPADKU IMPREZ ROWEROWYCH UCZESTNIK POWINIEN POSIADAĆ SPRAWNY I DOPUSZCZONY DO RUCHU DROGOWEGO ROWER, POMPKĘ , ZAPASOWĄ DĘTKĘ , ŁATKI ORAZ NIETYPOWE KLUCZE POTRZEBNE DO NAPRAWY JEGO ROWERU

9 - ZALECA SIĘ JAZDĘ W KASKACH I STROJACH ROWEROWYCH LUB SPORTOWYCH

10- PODCZAS IMPREZ JEDNODNIOWYCH ZALECA SIĘ JAZDĘ BEZ DUŻYCH SAKW ROWEROWYCH

 - NIE DOTYCZY SŁUŻB TECHNICZNYCH , SANITARNYCH I PROWADZĄCEGO

11- KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIĘ JAZDĘ Z SIATKAMI , REKLAMÓWKAMI LUB INNYMI PRZEDMIOTAMI ZAWIESZONYMI LUŹNO NA KIEROWNICY ROWERU POD RYGOREM WYKLUCZENIA Z IMPREZY

12- WSZYSCY  UCZESTNICY POWINNI ZNAĆ I PRZESTRZEGAĆ ZASADY KODEKSU DROGOWEGO

13- ZABRANIA SIĘ UTRUDNIANIA JAZDY INNYM UŻYTKOWNIKOM DRÓG , GWAŁTOWNEGO HAMOWANIA ROWEREM , JAZDY ŚRODKIEM I LEWĄ STRONĄ JEZDNI

14- OBOWIĄZUJE KATEGORYCZNY ZAKAZ PICIA ALKOHOLU , PALENIA TYTONIU PODCZAS JAZDY ROWEREM ORAZ JAZDY ZE SŁUCHAWKAMI RADIOWYMI W USZACH

15- DZIECI NALEŻY PRZEWOZIĆ W SPECJALNYCH SIODEŁKACH LUB W PRZYCZEPKACH

16- KAŻDY UCZESTNIK PONOSI KOSZTY ZWIĄZANE Z IMPREZĄ

 - POSIŁEK , PRZEJAZDY , BILETY DO MUZEUM ITP

 

                              & 4 . POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1- TEMPO JAZDY DOSTOSOWANE JEST DO OSÓB SŁABIEJ JEŻDŻĄCYCH NA ROWERZE

2- UCZESTNIK POWINIEN POSIADAĆ PRZY SOBIE LEKI O ILE TAKIE ZAŻYWA  A O ZMĘCZENIU SŁABYM SAMOPOCZUCIU LUB INNYCH DOLEGLIWOŚCIACH POINFORMOWAĆ PROWADZĄCEGO LUB ZAMYKAJĄCEGO GRUPĘ

3- GRUPA ODJEŻDŻA I ZATRZYMUJE SIĘ NA WYRAŹNY SYGNAŁ PROWADZĄCEGO , KTÓRY JEDZIE JAKO PIERWSZY I NIE NALEŻY GO WYPRZEDZAĆ

4- ZALECA SIĘ INFORMOWANIE PROWADZĄCEGO O REZYGNACJI UDZIAŁU Z IMPREZY LUB DOJAZDU DO CELU W/G WŁASNEJ OBRANEJ TRASY

5- NIEPRZESTRZEGANIE ZASAD REGULAMINU I POLECEŃ ORGANIZATORÓW OZNACZA REZYGNACJE Z UCZESTNICTWA W IMPREZIE

6- INTERPRETACJA REGULAMINU NALEŻY DO ORGANIZATORA

REGULAMIN

 

Klub Turystyki Rowerowej           PTTK "Orkan" Radom